Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 80(3): 108-117, doi: 10.5117/mab.80.15728
De toegevoegde waarde van credit ratings
expand article infoArnoud W. A. Boot
Open Access
Abstract
Credit ratings zijn een onbegrepen fenomeen in de hedendaagse fi nanciële markten. Het belang van ratings in de praktijk lijkt onomstreden. Tegelijkertijd is de academische literatuur uitermate sceptisch over het belang van credit ratings. In een recente bijdrage aan het internationale wetenschappelijk debat presenteer ik – samen met collega-onderzoekers Todd Milbourn en Anjolein Schmeits – een eerste alomvattend theoretisch kader dat het belang van credit ratings blootlegt: credit ratings als een coördinatiemechanisme in fragiele fi nanciële markten. Centraal staat in deze theorie (verschenen in The Review of Financial Studies, Boot, et. al., 2006) de rol die credit ratings spelen bij het coördineren van de gedragingen van beleggers. Dit kan de interactie tussen onderneming en fi nanciële markt voorspelbaarder maken. Tegelijkertijd spelen credit rating agencies een rol bij het beheersen van het gedrag van ondernemingen. Kortom, ratings kunnen de stabiliteit van fi nanciële markten ten goede komen. In deze bijdrage worden de belangrijkste bevindingen besproken.