Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(3): 52-53, doi: 10.5117/mab.81.15732
Beheersing van ziekenhuiszorg
expand article infoEd Vosselman
Open Access
Abstract
De zorgsector staat onder druk. Wat traditioneel te boek stond als een deel van de publieke sector, ontwikkelt zich steeds meer tot een sector waarin mechanismen werkzaam zijn zoals men die op een imperfecte markt aantreft . Waar vroeger de professionele autonomie van medici en het vertrouwen dat ‘leken’ in hen stelden dominant waren, verschuift de macht nu naar buitenstaanders. Verzekeraars, (potentiële) patiënten, ziekenhuisbesturen en aan een imperfecte markt gerelateerde toezichtorganen krijgen duidelijk meer invloed. Die toenemende invloed wordt door recente wijzigingen in wet- en regelgeving gefaciliteerd en gestimuleerd.