Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(3): 86-93, doi: 10.5117/mab.81.15739
Ontwerp, implementatie en toepassing van kostprijzen in het AMC
expand article infoF. F. Asselman
Open Access
Abstract
Door een toenemende druk op de financiële middelen en de invoering van marktwerking in de zorg kreeg het AMC behoefte aan gedetailleerde kosteninformatie. Het AMC ontwierp zowel een eigen kostprijsmodel als een kostprijsapplicatie,waarbij rekening is gehouden met de specifieke wensen en kenmerken van een universitair medisch centrum. Er worden jaarlijks kostprijzen bepaald voor alle relevante medische activiteiten die in het ziekenhuis worden verricht. Aanvankelijk werd de kostprijsinformatie alleen voor financieel administratieve doeleinden gebruikt, zoals interne verrekening en de prijsstelling van zorgproducten. Inmiddels worden kostprijzen ook gebruikt door de medisch specialisten, bijvoorbeeld voor de optimalisatie van het zorgaanbod en doelmatigheidsstudies. Hierdoor neemt het rendement van de kostprijsinformatie steeds verder toe. Dit betekent wel dat er steeds hogere eisen moeten worden gesteld, zowel aan de kwaliteit van de kostprijsinformatie als aan de kennis en vaardigheden van de gebruikers. In dit artikel wordt het gehele traject vanaf de ontwikkeling tot en met de toepassing van een kostprijsinformatiesysteem beschreven.