Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(3): 66-66, doi: 10.5117/mab.87.15776
Berend van der Kolk winnaar Studentenaward
expand article info MAB
Open Access
Abstract
In 2009 startte de redactie met het initiatief een studentenaward uit te loven. Masterstudenten werden uitgedaagd op basis van hun afstudeerscriptie een voor het MAB geschikt artikel te schrijven. Ondanks de fikse geldprijs die hieraan verbonden is (€ 2000 voor de winnaar, € 500 voor elk gepubliceerd artikel) ontving de redactie in 2011 slechts 2 artikelen, beide gepubliceerd. Een minimum van 5 was vereist, zodat de jaargang 2012 erbij betrokken diende te worden. In 2012 ontving de redactie 3 bijdragen, die alle drie zijn geplaatst. De prijs kon aldus worden uitgereikt. Na een stemming onder de kernredactieleden is Berend van der Kolk (afgestudeerd aan de RUG) met 5 van de 9 stemmen overtuigend winnaar geworden. De bijdrage van Berend draagt de titel: “De accountanten het grijze gebied”. Empirisch onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het ethisch redeneren van accountants en accountancystudenten. Een actueel onderwerp, relevant voor de doelgroep van het MAB. Het artikel is gepubliceerd in MAB 4/2011 (zie www.mabonline.nl). De bijdrage was in eerste aanleg al heel goed geschreven en de procedure verliep soepel.