Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(3): 90-95, doi: 10.5117/mab.87.15780
Management accountingonderzoek in een internationaal perspectief – het MAB vergeleken met internationale tijdschriften
expand article infoPieter Kamminga
Open Access
Abstract
In welke mate loopt management accounting-onderzoek uitgevoerd door Nederlandse onderzoekers in de pas met dat van hun buitenlandse collega’s? Om die vraag te beantwoorden hebben we publicaties in het MAB gedurende het nieuwe millennium vergeleken met management accounting-onderzoek dat voor het voetlicht is gebracht in een gerenommeerd Europees en Amerikaans management accounting ‘journal’ (MAR resp. JMAR).1 Onderzoekers die in het MAB publiceren blijken gelijke accenten te leggen als hun buitenlandse collega’s door sterk de nadruk te leggen op performance management en gebruik te maken van conventionele management accounting-theorie. Een opmerkelijke overeenkomst is ook de sterk verminderde aandacht voor kostenvraagstukken en daarmee samenhangende vernieuwingen als ABC/M. Nederlandse onderzoekers, en daarmee het MABzouden zich nader kunnen profileren door die ontwikkeling terug te draaien. Dankzij het overwegend pluriforme karakter past door Nederlanders uitgevoerd onderzoek vooral in een Europese traditie. Door meer ruimte te bieden aan alternatieve theoretische benaderingen, zou dat karakter nog versterkt kunnen worden.