Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(3/4): 89-95, doi: 10.5117/mab.35.15784
ADMINISTRATIEF - ORGANISATORISCHE PROBLEMEN ROND DE CONSOLIDATIE
expand article infoH. Veringa
Open Access