Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(3/4): 96-108, doi: 10.5117/mab.35.15785
DE TECHNIEK VAN DE CONSOLIDATIE EN DE VORM VAN GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN
expand article infoC. Zwagerman
Open Access