Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(3/4): 109-121, doi: 10.5117/mab.35.15786
DE VALUTA-PROBLEMATIEK IN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
expand article infoG. L. Groeneveld
Open Access