Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(3/4): 122-129, doi: 10.5117/mab.35.15787
DE VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE POSITIE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
expand article infoC R C Wijckerheld Bisdom
Open Access