Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 35(3/4): 149-160, doi: 10.5117/mab.35.15789
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access