Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(4): 61-62, doi: 10.5117/mab.1.15790
DE REGEERING EN DE ACCOUNTANTS (Inhoud april 1924 no. 4)
expand article infoG. P. J. Hogeweg
Open Access