Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 8(4): 50-51, doi: 10.5117/mab.8.15833
AFSCHRIJVING OP GOODWILL
expand article infoG. Brackel, J. Brands
Open Access