Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 8(4): 51-52, doi: 10.5117/mab.8.15834
UIT HET BUITENLAND:Drang naar steeds uitgebreider wettelijke voorschriften
expand article infoW. Beijderwellen, J. E. Erdman, C. A. Huysman, A. M. Van Rietschoten
Open Access