Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 8(4): 52-54, doi: 10.5117/mab.8.15835
EFFICIËNTIE
expand article infoC. A. Blazer, L. Polak
Open Access