Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 11(4): 63-65, doi: 10.5117/mab.11.15853
BESLECHTE GESCHILLEN: Cessie van toekomstige vorderingen
expand article infoChr. Zevenbergen
Open Access