Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 12(4): 49-50, doi: 10.5117/mab.12.15859
DE ACCOUNTANT IN DE NIEUWE ZWITSERSCHE BANKWET EN DE ORGANISATIE VAN HET ACCOUNTANTSWEZEN IN ZWITSERLAND (Inhoud april 1935 no. 4)
expand article infoC. Verwey
Open Access