Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 14(4): 54-56, doi: 10.5117/mab.14.15872
DE ACCOUNTANT ALS GETUIGE
expand article infoL. Van Essen
Open Access