Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 18(4): 144-148, doi: 10.5117/mab.18.15899
DE RENTEKOSTEN IN HET KADER DER THEORIE VAN DE VERVANGINGSWAARDE
expand article infoJ. C. De Vink
Open Access