Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 18(4): 148-151, doi: 10.5117/mab.18.15900
TOEZICHT OP HET EFFECTENBEDRIJF
expand article infoL. Goudsmit
Open Access