Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 18(4): 166-171, doi: 10.5117/mab.18.15904
G. H. REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITE­ RATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUN­ TANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoL. A. Bakker, G. L. Groeneveld, H. Haverkamp, P. F. R. Stol
Open Access