Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 20(4): 86-94, doi: 10.5117/mab.20.15907
DE EXTERNE CONTROLE BIJ BANKEN
expand article infoM. C. Wintersteijn
Open Access