Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 21(4): 111-128, doi: 10.5117/mab.21.15916
DE THEORETISCHE GRONDSLAGEN DER ADMINISTRATIEVE INRICHTINGSLEER
expand article infoA. B. Frielink
Open Access