Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(4): 123-124, doi: 10.5117/mab.23.15941
DE GRONDSLAGEN DER LOONTECHNIEK VAN Dr Ir C. L. M. KERKHOVEN
expand article infoF. C. M. Hegener
Open Access