Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 24(4): 138-141, doi: 10.5117/mab.24.15946
HET ARBEIDSVELD VAN DE PUBLIC-ACCOUNTANT
expand article infoG. W. F. Lotgering
Open Access