Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 24(4): 151-156, doi: 10.5117/mab.24.15949
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoH. J. Kruisinga, Eva Hijmans
Open Access