Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(4): 146-166, doi: 10.5117/mab.30.15998
EEN ONDERZOEK NAAR DE EMISSIE-BEDRIJVIGHEID VAN INDUSTRIËLE, COMMERCIËLE EN TRANSPORT­ ONDERNEMINGEN IN NEDERLAND NA DE TWEEDE WERELDOORLOG
expand article infoT. Lentz, A. Ozinga
Open Access