Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 31(4): 131-142, doi: 10.5117/mab.31.16003
DE ONTWIKKELING IN DE FUNCTIE VAN DE OPENBARE ACCOUNTANT IN NEDERLAND
expand article infoA. B. Frielink
Open Access