Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 34(4): 138-145, doi: 10.5117/mab.34.16021
ENKELE OPMERKINGEN OVER INTEGRATIE IN VERBAND MET ORGANISATIE EN LEIDING
expand article infoJ. L. Mey
Open Access