Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 34(4): 168-171, doi: 10.5117/mab.34.16026
BOEKBESPREKINGEN ENIGE BESCHOUWINGEN OVER HET ADVISEURSCHAP VAN DE ACCOUNTANT
expand article infoF. D. Zandstra
Open Access