Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(4): 134-157, doi: 10.5117/mab.36.16028
DE VRUCHTBAARHEID VAN HET GEBRUIK VAN HET WAARSCHIJNLIJKHEIDSBEGRIP IN DE CONTROLELEER
expand article infoH. A. J. F. Misset
Open Access