Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(4): 167-174, doi: 10.5117/mab.36.16031
UIT HET BUITENLAND PRODUKTIVITEITSMETING IN DE ONDERNEMING
expand article infoH. Vermeulen
Open Access