Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(4): 175-180, doi: 10.5117/mab.36.16032
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access