Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 37(4): 171-176, doi: 10.5117/mab.37.16038
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access