Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(4): 138-146, doi: 10.5117/mab.38.16040
STRIJDPUNTEN IN DE RENTABILITEITSBEREKENING VAN INVESTERINGEN
expand article infoJ. B. Polak
Open Access