Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(4): 149-156, doi: 10.5117/mab.38.16042
ENKELE FISCALE ASPECTEN VAN BEDRIJFSSCHULDEN
expand article infoJ. Spaanstra
Open Access