Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 44(4): 147-153, doi: 10.5117/mab.44.16066
BESCHOUWINGEN RONDOM DE VOLTOOIING VAN DE ALGEHELE BELASTINGHERZIENING
expand article infoJ. B. A. M. Van Dijck
Open Access