Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 44(4): 169-177, doi: 10.5117/mab.44.16068
BELASTINGHEFFING BIJ COÖPERATIES
expand article infoL. J. H. M. Sonnenschein
Open Access