Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 49(4): 174-180, doi: 10.5117/mab.49.16086
DATATRANSMISSIE, II TECHNISCHE ASPECTEN
expand article infoJ. R. Van Klinken
Open Access