Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 52(4): 198-201, doi: 10.5117/mab.52.16102
RISICO EN RENDEMENT VAN AANDELENPORTEFEUILLES
expand article infoH. G. Eijgenhuijsen
Open Access