Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 53(4): 158-168, doi: 10.5117/mab.53.16105
AFWEGING VAN NUT EN KOSTEN BIJ DE BEPALING VAN DE STEEKPROEFOMVANG IN DE ACCOUNTANTSCONTROLE
expand article infoR. Metzer
Open Access