Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 53(4): 187-189, doi: 10.5117/mab.53.16108
BIJLAGE II: DE TECHNIEK VAN DE HOOFDCOMPONENTENANALYSE:
expand article info MAB
Open Access