Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 54(4): 147-151, doi: 10.5117/mab.54.16111
WARRANTLENING VERSUS CONVERTEERBARE LENING
expand article infoF. J. G. M. Cremers
Open Access