Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 54(4): 161-164, doi: 10.5117/mab.54.16113
DE (DIS)CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING EN DE TOELICHTING OP DE BALANS
expand article infoC. Kager
Open Access