Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 58(4): 148-160, doi: 10.5117/mab.58.16139
Optimaal voorspellen door combineren
expand article infoD. A. Kodde
Open Access