Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 60(4): 135-153, doi: 10.5117/mab.60.16149
Informatiebeleid in relatie tot het middelenbeleid
expand article infoJ. M. Van Oorschot
Open Access