Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(4): 123-128, doi: 10.5117/mab.64.16172
Strategisch management
expand article infoW. B. Moret
Open Access