Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(4): 162-164, doi: 10.5117/mab.64.16178
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access