Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 65(4): 132-133, doi: 10.5117/mab.65.16180
Column De verwachtingskloof: dempen of overbruggen?
expand article infoHans Blokdijk
Open Access