Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(4): 185-194, doi: 10.5117/mab.66.16196
Inkoop van eigen aandelen
expand article infoA. W. Van Ojen
Open Access