Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 67(4): 191-192, doi: 10.5117/mab.67.16205
Boekbespreking
expand article infoRuud Vergoossen
Open Access